2
0
1
9
Ter Steege Bouw Vastgoed Jaarverslag
Focus op ontwikkeling en innovatie.

2019 was ons beste jaar ooit,
zowel in omzet als in resultaat.

Hans ter Steege
Van de directie

2019 was ons beste jaar ooit, zowel in omzet als in resultaat. Zulke cijfers zijn mooi, maar minstens zo belangrijk is de manier waaróp we deze resultaten wisten te boeken. Ter Steege Bouw Vastgoed blijft zich door ontwikkelen op de maat van de markt. Die markt vraagt om deskundige partners die kennis en innovatie inbrengen.

Deze tendens tekent zich al meerdere jaren af. Voor ons was dat de reden om heldere keuzes te maken en ons te concentreren op drie expertisegebieden: het ontwikkelen en vorm geven van leefbare wijken, nieuwe product- en productietoepassingen (onder andere op het gebied van energietransitie) en het begeleiden van kopers en huurders van onze opdrachtgevers en onszelf. Lees meer

Omzet en resultaat
+25% omzet-stijging.

We schrijven de sterkste cijfers ooit in onze jaarboeken. Ten opzichte van 2018 nam in 2019 de omzet toe met 27,3% naar ruim 156 miljoen. Het resultaat is 3,8% van de omzet, nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2018. Lees meer

Klanten
 • "Geweldig! Prima aannemer, prima medewerkers, prima informatie, prima resultaat."

  De heer Heerdink, Nijverdal
 • “We kijken terug op een mooie samenwerking onder tijdsdruk en heel tevreden bewoners ondanks de overlast die zij hebben doorstaan.”

  Frank Ufkes, Manager Vastgoed, Woningstichting Sint Joseph Almelo
Wat zeggen klanten

“Ik vind het contact met de woonconsulent heel prettig, ze is altijd positief ingesteld. Net als alle mannen trouwens die hier aan de slag zijn. Niks is te veel. Ze hebben bijvoorbeeld ook ons plafond in de badkamer geschilderd. Dat zouden ze eigenlijk helemaal niet doen, maar wij zijn er hartstikke blij mee. Toen ze bij ons klaar waren met de renovatie werd alles schoon opgeleverd, zelfs de ramen waren gesopt. Dat ze volgend jaar weer komen, is geen probleem. Het verliep gesmeerd!” Lees meer

MVO
Plezier in je werk geeft energie

57% van onze medewerkers maakte gebruik van onze 100+ fit actie. Dat moeten er natuurlijk nog meer worden. In 2022 gaan we voor de 70%!

 • +57% Van de medewerkers deed
  mee aan de 100+ fit actie
Opwekken en besparen

We zetten in op duurzame renovatie en nieuwbouw, zo bouwen we woningen voor de toekomst. Ook onze eigen kantoorpanden worden steeds duurzamer. In 2019 gebruikten we 27% minder energie dan het vorige jaar. Deze afname is te danken aan de investering in zonnepanelen op onder andere de daken van Ter Steege Materieel. Lees meer

PSO. Prestatieladder Socialer Ondernemen

In 2019 zijn we verder gestegen op trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Sociaal ondernemen.

In 2019 zijn we verder gestegen op trede 1 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). We zijn op weg om in 2022 trede 2 te halen! Lees meer

Onze bijdrage.

Dicht op de samenleving: de sponsoring van Ter Steege heeft altijd betrekking op projecten met maatschappelijke waarde, in de omgeving van onze bedrijven en onze medewerkers. Lees meer

 • 29 Gastcolleges
  gegeven in 2019
Onze verbinding met onderwijs.

Door gastcolleges te verzorgen bij onder andere Saxion Hogescholen en het ROC proberen we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de bouwpraktijk te brengen. Lees meer

Organisatie
Spreiding
en groei

Naast de focus op een aantal marktsegmenten is ook geografische spreiding een strategische keuze. Zo staan we dichter en persoonlijker bij onze klanten en kunnen we - door kortere afstanden en minder reizen – duurzamer werken. Nadat we in 2016 De Vree en Sliepen aan onze organisatie konden toevoegen werd in 2018 met de oprichting van Ter Steege Bouw Vastgoed West opnieuw een belangrijke stap gezet. Lees meer

Ter Steege Kennismakingsdag

Op vrijdag 4 oktober kwam een groep van 24 nieuwe Ter Steege Bouw Vastgoed medewerkers bij elkaar voor de eerste Ter Steege Kennismakingsdag. Een dag waarin ze meer te weten kwamen over Ter Steege en elkaar leerden kennen. Mooi om dit met zo'n grote groep te kunnen doen!

Projecten

Tussen de regels van dit verslag door klinkt vertrouwen in de toekomst. Dit komt onder meer doordat we onze activiteiten spreiden over drie toekomstvaste product-marktcombinaties.

Verduurzaming voor corporaties

Duurzame renovatie en service en onderhoud voor corporaties

We helpen corporaties hun doelstellingen te behalen met woningrenovaties en verduurzaming op maat. Zo is bijvoorbeeld onze dochter Wildvank bij uitstek gespecialiseerd in Resultaatgerichte Samenwerking (RGS) en meer jaren onderhoudsplannen van de buitengevel. Daarnaast lukt het ons steeds beter om het proces van dagelijks onderhoud, uitgevoerd door onze Bouw Vastgoed bedrijven, te automatiseren. We stroomlijnen het onderhoud, we ontzorgen de corporaties en we zijn de bewoners snel en doeltreffend van dienst Lees meer

In een innovatieve samenwerking tussen De Woonplaats en een consortium van zeven bedrijven bouwen we in 2020 zeven circulaire huurwoningen. De fundatie van de bestaande woningen wordt hergebruikt voor de nieuwe woningen. In de woningen passen we biologische en gerecyclede materialen toe; het casco is volledig van hout. Materialen van de bestaande woningen worden hergebruikt in of rond de nieuwe woningen. De huizen besparen bijna de helft van de CO2 uitstoot ten opzichte van traditionele bouw met hetzelfde energieconcept. Lees meer

Woningbouw voor beleggers en corporaties.
NOM en
EPV.

Corporaties zijn volop bezig met de energietransitie. Er is wel een kentering merkbaar. In plaats van diep te investeren in een beperkt aantal NOM-woningen wordt vaker gekozen voor de breedte: wat minder energiemaatregelen bij meer woningen. Investeren in NOM-woningen is niet altijd rendabel voor de corporaties. Om de energiehuishouding van woningen toch rendabel te kunnen verduurzamen, denken we actief met corporaties en beleggers mee over de EPV: de Energie Prestatie Vergoeding. Lees meer

Focus
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Sinds een jaar of vijf werken we binnen Ter Steege Bouw Vastgoed met expertises. Groepen collega's van verschillende werkmaatschappijen die samen aan de slag gaan met onderwerpen en vraagstukken. Hoe werken deze expertises?

De expertises werken samen aan een bepaald thema, zoals software of HRM. Samen denken ze na over beleid, strategie en acties. De acties worden opgepakt en uitgezet binnen de verschillende Ter Steege bedrijven. Lees meer