MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenleving van vandaag en morgen vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor Ter Steege Bouw Vastgoed is dat niets nieuws. Wij zijn ons, al meer dan 100 jaar, bewust van de impact van onze activiteiten op de maatschappij.

Met de kennis en werkzaamheden van onze bedrijven dragen we rechtstreeks bij aan een betere maatschappij. Niet alleen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de generaties na ons.
Als Ter Steege Bouw Vastgoed willen we bewust en structureel inhoud geven aan onze rol in de maatschappij en bijdragen aan het verduurzamen van onze activiteiten en producten. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons MVO-beleid

Partner van MVO Nederland

Ter Steege Groep, en daarmee Ter Steege Bouw Vastgoed, is partner van MVO Nederland en draagt daardoor, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie heeft als streven dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21ste eeuw.

MVO prestatieladder

Wij zijn er trots op dat we als één van de eerste bouwbedrijven gecertificeerd zijn voor niveau 3 van de MVO prestatieladder. Dit certificaat bevestigt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die in ons DNA verankerd is.

Ter Steege Bouw Vastgoed
Beheert

Voor het beheer van uw vastgoed hebt u als opdrachtgever het meeste baat bij integrale oplossingen. Oftewel: bij samenhangende processen op het gebied van beheer en onderhoud. Vanuit een integrale benadering van de levenscyclus van uw woningen en/of gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de investeringen, kosten en opbrengsten, maar ook aan de duurzaamheid, energiehuishouding en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep