Ter Steege Bouw Vastgoed

Samen met bewoners de energietransitie dichterbij brengen

In de woningbouw zijn we onderweg naar een energie- en CO2-neutrale toekomst. Maar welke energieconcepten werken het beste? En hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? In nieuwbouwproject De Spoelerij in de Almelose wijk Indië pastte Ter Steege Bouw Vastgoed drie verschillende energieconcepten toe. 

Het is ondertussen al ruim vier jaar geleden dat de eerste bewoners van De Spoelerij hun sleutels kregen. De achttien huurwoningen zijn tussen de bogen van de oude hallen gebouwd: een combinatie van nieuwbouw met oude industriële kenmerken. In totaal bouwde Ter Steege drie blokken met elk zes woningen. Elk blok heeft zijn eigen energieconcept. En dat vraagt dus ook om een eigen aanpak in voorlichting voor de nieuwe bewoners.

Het doel

Waarom drie concepten? We wilden graag zien welk concept het beste werkt. Waar heb je de laagste vaste lasten? Red je het met elektriciteit alleen? En wat betekent dit voor de nieuwe bewoners?

De concepten

In het kort zijn dit de drie concepten: all-electric, warmtepomp en cv-ketel en alleen een cv-ketel. Verder zijn alle woningen optimaal geïsoleerd en hebben ze vloerverwarming, een warmteterugwin-installatie (WTW) en een x aantal zonnepanelen op het dak.

Blok 1

Het eerste blok is volledig elektrisch. Er liggen 18 of 21 panelen op het dak die zorgen voor de energie voor de warmtepomp, WTW en de rest van de woning. De woning wordt verwarmd door vloerverwarming. De huurprijs ligt bij dit concept wat hoger, terwijl de vaste lasten, afhankelijk van het elektriciteitsverbruik, laag tot nul zijn.

Blok 2

De woningen in blok 2 hebben 15 panelen op het dak die zorgen voor energie voor de lucht-warmtepomp en de WTW-installatie. In deze woningen zit aanvullend een cv-ketel. De ketel springt bij op het moment dat de lucht-warmtepomp tekortschiet. Door de minder strenge winters van afgelopen jaren is de cv-ketel bijna niet nodig. De huurprijs ligt bij dit concept wat lager dan bij blok 1. Is de cv-ketel nodig? Dan gaan de vaste lasten omhoog.

Blok 3

Blok 3 heeft wel zonnepanelen op het dak, maar geen lucht-warmtepomp. De panelen zorgen voor de elektriciteit in de woning, maar de cv-ketel zorgt voor warmte in de woning. De huurprijs ligt hier het laagst, maar de vaste lasten liggen hier het hoogst.

Benieuwd

Toen we de woningen op de markt brachten voor de verhuur, waren we vooral erg benieuwd. We wisten dat de meeste nieuwe bewoners uit oudere woningen kwamen. We hebben dus vol ingezet op het voorbereiden van de nieuwe bewoners. Elke huurder ontving een map met uitgebreide informatie over de techniek in de woning, tips en andere informatie. Dat het nieuwe wonen wennen was, bleek ook. Gelukkig vonden de meeste bewoners snel hun weg.

Realiteit

Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de realiteit ons heeft ingehaald. In 2016 wilden we testen welk concept het beste werkte. Volgens de wet- en regelgeving bouwen we onze nieuwe woningen nu altijd gasloos. Concept 2 en 3 zijn dus niet meer toe te passen. Dit betekent natuurlijk niet dat alles voor niks is geweest. We hebben heel veel geleerd over het toepassen van de concepten, hebben dit doorontwikkeld en die kennis gebruiken we bij de bouw van onze woningen nu. Verder hebben we geconstateerd dat het inlichten en voorbereiden van nieuwe bewoners heel belangrijk is. Want wonen in een woning met nieuwe technieken vraagt niet alleen aanpassing in de bouwtechnieken, maar ook aanpassing van de bewoners.

 

 

Mobiele versie afsluiten