Ter Steege Bouw Vastgoed

Ontwerp voor woningbouw Watermolenlaan 1 naar gemeenteraad

Er zit schot in de plannen om woningen te bouwen op de Watermolenlaan 1 in Nieuw-Middelland. Het gaat om het terrein waar nu nog het kantoorgebouw staat van de Kamer van Koophandel. Naar verwachting komt dit gebouw in de loop van 2025 vrij. Dan wil eigenaar Ter Steege het kantoorgebouw slopen en hier woningen bouwen. Het huidig ontwerp gaat uit van 134 woningen. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het ontwerp voor de inrichting van dit gebied (stedenbouwkundig plan). Ook nemen zij een besluit over hoe de gebouwen en de buitenruimte eruit komen te zien (beeldkwaliteitsplan). 

Het plan dat aan de gemeenteraad is aangeboden, gaat op dit moment uit van 11 eengezinswoningen en 123 appartementen. Circa 20% van de woningen valt in de sociale huur, circa 15% in de middenhuur. De overige woningen zijn een mix van huur en koop in hogere prijsklassen. Daarnaast is het de bedoeling hier een buurtkamer te maken met maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen voor de bewoners van dit deel van Nieuw-Middelland.

Autovrije buurt in groene leefomgeving

Het plan past bij het ontwerp dat in voorbereiding is voor de buitenruimte in Nieuw-Middelland. Ook sluit het aan op de nieuwbouwplannen in de directe omgeving. Het gaat dan om De Houttuin (voormalig hoofdkantoor FNV) en De Molenhoek (Zaagmolenlaan 12). Zo ontstaat er bijvoorbeeld een belangrijke oost-westroute voor langzaam verkeer die De Houttuin met de Watermolenlaan verbindt. Bewoners en bezoekers parkeren hun auto straks in een halfverdiepte parkeergarage. Dat maakt het mogelijk om de buitenruimte autovrij in te richten en meer ruimte te bieden aan groen en water. In de garage is ook plek voor circa 400 fietsen. De verblijfsruimte op het parkeerdek van de halfverdiepte parkeergarage wordt ook onderdeel van de wandelroutes door dit deel van Nieuw-Middelland. Het plan dat nu aan de gemeenteraad is gezonden wordt in de komende jaren verder uitgewerkt.

Wethouder Arjan Noorthoek: “Ik ben blij met de voortgang in dit plan. Als het meezit, kan nog dit najaar de procedure voor het bestemmingsplan van start. Het duurt nog even voor de locatie beschikbaar is, maar we weten nu al dat er ook in 2025 nog een enorme behoefte is aan nieuwe woningen. Hoe meer plannen er klaarliggen, hoe sneller we kunnen bouwen.”

Meer weten?

De uitgebreide plannen zijn te vinden op gemeenteraad.woerden.nl > Stukken > Stukken van college aan raad. Onder het kopje Vergaderingen kunt u binnenkort zien wanneer de gemeenteraad deze plannen bespreekt.

Nieuw-Middelland: 1800 tot 2400 woningen

Nieuw-Middelland verandert in een gemengd stedelijk woongebied met ruimte voor zo’n 1.800 tot 2.400 woningen. Verschillende kantoorgebouwen maken hier al plaats voor woningen. Zo zijn er al 265 appartementen in aanbouw op de plek van het voormalige FNV-kantoor aan de Houttuinlaan. Hier zijn binnenkort de eerste bewoners te verwachten. Alle ontwikkelingen in Nieuw-Middelland zijn terug te vinden op www.nieuw-middelland.nl.

Mobiele versie afsluiten