Werken bij Ter Steege Groep

Onze medewerkers zijn de belangrijkste pijlers van onze organisatie. We voeren dan ook een actief  veiligheids- en gezondheidsbeleid en we stimuleren de ontwikkeling en zelfontplooiing van onze mensen. Daarnaast zet Ter Steege Bouw Vastgoed in op Social Return. We maken deel uit van de samenleving en willen daar ook aan bijdragen. In het kader van Social Return ondersteunen we onder meer de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor alle bedrijven van de Ter Steege Groep gelden dezelfde fundamentele waarden: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam.
Vandaar ook dat we voor alle bedrijven van Bouw Vastgoed, Handel en Industrie een gezamenlijke vacaturesite kennen: www.werkenbijtersteegegroep.nl.

Op deze site staan niet alleen onze vacatures, maar ook filmpjes van onze eigen medewerkers waarin zij vertellen waarom zij bij Ter Steege Groep werken. Wie kan je dit  beter vertellen?

 

Ter Steege Bouw Vastgoed
Onderhoudt

Het onderhoud aan uw woningen en/of gebouwen dient aan te sluiten bij uw visie, strategie en (financiële) planning als vastgoedeigenaar. Dit betekent onder meer dat het onderhoud allerlei vormen moet kunnen aannemen: van snel schadeherstel en klein mutatieonderhoud tot preventief onderhoud, van traditioneel onderhoud tot Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RVGO).

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep