Werken bij Ter Steege Groep

Onze medewerkers zijn de belangrijkste pijlers van onze organisatie. We voeren dan ook een actief  veiligheids- en gezondheidsbeleid en we stimuleren de ontwikkeling en zelfontplooiing van onze mensen. Daarnaast zet Ter Steege Bouw Vastgoed in op Social Return. We maken deel uit van de samenleving en willen daar ook aan bijdragen. In het kader van Social Return ondersteunen we onder meer de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor alle bedrijven van de Ter Steege Groep gelden dezelfde fundamentele waarden: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam.
Vandaar ook dat we voor alle bedrijven van Bouw Vastgoed, Handel en Industrie een gezamenlijke vacaturesite kennen: www.werkenbijtersteegegroep.nl.

Op deze site staan niet alleen onze vacatures, maar ook filmpjes van onze eigen medewerkers waarin zij vertellen waarom zij bij Ter Steege Groep werken. Wie kan je dit  beter vertellen?

 

Ter Steege Bouw Vastgoed
Realiseert

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, bouwen is organiseren. Bij elk huisvestingsvraagstuk gaat het erom dat we u op tijd en binnen budget kunnen helpen met uw wensen. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van uw ideaal. Wij brengen onze expertise in op de momenten dat onze betrokkenheid gewenst is.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep