Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen ontvangt NOM-keur Propositie

Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen heeft met het Leef!wel renovatieconcept de eerste fase van het NOM-keur, het zogenoemde ‘NOM keur op propositie’ met goed gevolg afgerond, .

Bij NOM, een ‘nul-op-de-meter woning’ wordt evenveel energie opgewekt als dat het nodig is voor het huis en het huishouden.

Het NOM keur is ontwikkeld door de Stroomversnelling en haar partners. Het doel van het NOM Keur is zekerheid bieden over prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde van gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM Keur-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet.

De NOM Keur-commissie keurt verbouwingsvoorstellen op drie verschillende onderdelen: Propositie, Toepassing en Levensduur.

Bij Propositie draait het om het bouwplan ‘op papier’, waarbij gekeken wordt naar de technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie en prestatiemetingen. Daarnaast wordt ook een meerjarenonderhoudsplan en een plan voor bewonerscommunicatie geëist.

Basis voor het aanvragen van het NOM Keur was de ontwikkeling van 3 NOM-woningen voor woningcorporatie Reggewoon te Nijverdal.

De woningen zijn eind vorig jaar opgeleverd tot volle tevredenheid van de bewoners. Klik hier voor een korte terugblik op dit project.

Inmiddels is Ter Steege samen met Dura Vermeer geselecteerd voor het realiseren van 86 Nul-op-de-Meterwoningen (renovatie) voor 4 twentse corporaties. Binnenkort zullen de voorbereidingen voor deze woningen starten. De uitvoering is gepland voor eind dit jaar en begin volgend jaar.

Ter Steege Bouw Vastgoed
Financiert

Financiering is één van de belangrijkste aspecten voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Het is telkens weer een uitdaging om een passende financiering te vinden voor het te realiseren plan. Gelukkig wordt er steeds vaker verder gekeken dan enkele en alleen de financieringslasten van een object. De focus ligt meer en meer op woon- en gebruikslasten. Door ook bijvoorbeeld de onderhoudslasten te betrekken bij het vraagstuk, zijn wij in staat om vanuit ‘Total Cost of Ownership’ de juiste financieringsvorm te vinden voor uw idee.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep