Samen van idee tot ideaal

Onze Visie

Ter Steege Bouw Vastgoed wil de meest betrouwbare partij zijn die het totale traject van Bouw en Vastgoed in het geheel verzorgt.  Met oog voor de samenwerkende partijen, de bewoners, de omgeving en het milieu.

Van initiatief tot ontwerp, realisatie, nazorg, beheer en onderhoud. Op alle fronten en in elk stadium denken we actief mee met uw vraagstukken, ideeën, wensen en doelen. Zo komen we samen met u en uw stakeholders van idee tot ideaal. Hiervoor vinden we de volgende 3 pijlers van belang:

Integrale benadering

Of het nu gaat om de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woning- of utiliteitsproject of om de revitalisering van een bestaande woon- of werkomgeving:  ideeën krijgen pas hun ideale uitvoering als ze integraal worden benaderd. In goed samenspel tussen opdrachtgever, ontwikkelaar, bouwer en ketenpartijen. Ontwerpkeuzes hebben onder andere invloed op de (verkoop) waarde, het beheer en energieverbruik. Materiaalkeuzes hebben effect op het onderhoud en de duurzaamheid. Voorbereidings- en uitvoeringsprocessen beïnvloeden de kwaliteit, kosten- en risicobeheersing.  Om optimale grip op dit alles te houden is Ter Steege Bouw Vastgoed actief in de hele bouwkolom.

Zicht op de exploitatiekosten

De ontwikkelings- en bouwkosten vormen een belangrijk aspect bij nieuwe projecten. Echter een focus op alleen de initiële kosten is vanuit het oogpunt van gebruik en beheer te beperkt.  De kosten van woningen en gebouwen over de tijd worden uitgedrukt in de  Total Cost of Ownership (TCO).  Graag denken we met u mee vanaf het initiatief tot en met de exploitatie om zo tot de meest gunstige TCO te komen. We letten niet alleen op de technische kosten, maar ook op aspecten als de levensduur, het energieverbruik en de beheerskosten. Maar bovenal staat  de eindgebruiker centraal.  Voor hen proberen we de optimale meerwaarde te creëren.

Open en transparante samenwerking

Samen de beste resultaten behalen vraagt om openheid en vertrouwen tussen alle betrokken partijen. Vertrouwen komt niet vanzelf, maar ontstaat doordat je daar samen in investeert. Conform het Fundament van Ter Steege Groep handelen we open, transparant en integer. We houden ons aan afspraken en leveren wat we beloven. Langs de weg van een prettige, persoonlijke en langdurige relatie bouwen we aan vertrouwen en maken we samen met u uw idealen waar.

Nieuws

 • Statushouders aan het werk in de bouw

  Bouwmensen Rivierengebied heeft het initiatief opgepakt om statushouders in te laten stromen in de bouw. De Vree en […]

  Lees meer
 • Bedrijfsprocessen op orde!

  Bij Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg heeft op 13, 14 en 16 maart 2017 de jaarlijkse audit plaatsgevonden […]

  Lees meer
 • Basisschoolleerlingen bezoeken de bouwplaats in Boekelo

  Op 7 maart jl. bezochten 24 basisschoolleerlingen uit groep 6 onze bouwplaats in Boekelo. De kinderen hadden dagen […]

  Lees meer

Ter Steege Bouw Vastgoed
Beheert

Voor het beheer van uw vastgoed hebt u als opdrachtgever het meeste baat bij integrale oplossingen. Oftewel: bij samenhangende processen op het gebied van beheer en onderhoud. Vanuit een integrale benadering van de levenscyclus van uw woningen en/of gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de investeringen, kosten en opbrengsten, maar ook aan de duurzaamheid, energiehuishouding en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep