Samen van idee tot ideaal

Onze Visie

Ter Steege Bouw Vastgoed wil de meest betrouwbare partij zijn die het totale traject van Bouw en Vastgoed in het geheel verzorgt.  Met oog voor de samenwerkende partijen, de bewoners, de omgeving en het milieu.

Van initiatief tot ontwerp, realisatie, nazorg, beheer en onderhoud. Op alle fronten en in elk stadium denken we actief mee met uw vraagstukken, ideeën, wensen en doelen. Zo komen we samen met u en uw stakeholders van idee tot ideaal. Hiervoor vinden we de volgende 3 pijlers van belang:

Integrale benadering

Of het nu gaat om de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woning- of utiliteitsproject of om de revitalisering van een bestaande woon- of werkomgeving:  ideeën krijgen pas hun ideale uitvoering als ze integraal worden benaderd. In goed samenspel tussen opdrachtgever, ontwikkelaar, bouwer en ketenpartijen. Ontwerpkeuzes hebben onder andere invloed op de (verkoop) waarde, het beheer en energieverbruik. Materiaalkeuzes hebben effect op het onderhoud en de duurzaamheid. Voorbereidings- en uitvoeringsprocessen beïnvloeden de kwaliteit, kosten- en risicobeheersing.  Om optimale grip op dit alles te houden is Ter Steege Bouw Vastgoed actief in de hele bouwkolom.

Zicht op de exploitatiekosten

De ontwikkelings- en bouwkosten vormen een belangrijk aspect bij nieuwe projecten. Echter een focus op alleen de initiële kosten is vanuit het oogpunt van gebruik en beheer te beperkt.  De kosten van woningen en gebouwen over de tijd worden uitgedrukt in de  Total Cost of Ownership (TCO).  Graag denken we met u mee vanaf het initiatief tot en met de exploitatie om zo tot de meest gunstige TCO te komen. We letten niet alleen op de technische kosten, maar ook op aspecten als de levensduur, het energieverbruik en de beheerskosten. Maar bovenal staat  de eindgebruiker centraal.  Voor hen proberen we de optimale meerwaarde te creëren.

Open en transparante samenwerking

Samen de beste resultaten behalen vraagt om openheid en vertrouwen tussen alle betrokken partijen. Vertrouwen komt niet vanzelf, maar ontstaat doordat je daar samen in investeert. Conform het Fundament van Ter Steege Groep handelen we open, transparant en integer. We houden ons aan afspraken en leveren wat we beloven. Langs de weg van een prettige, persoonlijke en langdurige relatie bouwen we aan vertrouwen en maken we samen met u uw idealen waar.

Nieuws

  • Leef!wel renovatie slaat aan!

    Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen is succesvol met Leef!wel renovatie! Afgelopen jaar kozen diverse woningcorporaties voor Ter Steege […]

    Lees meer
  • Nieuwe woonwijk op voormalige locatie Auping in Deventer

    Deventer krijgt een nieuwe woonwijk! Dinsdag 31 oktober tekenden Koninklijke Auping en Ter Steege Bouw Vastgoed de koopovereenkomst van de […]

    Lees meer

Ter Steege Bouw Vastgoed
Financiert

Financiering is één van de belangrijkste aspecten voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Het is telkens weer een uitdaging om een passende financiering te vinden voor het te realiseren plan. Gelukkig wordt er steeds vaker verder gekeken dan enkele en alleen de financieringslasten van een object. De focus ligt meer en meer op woon- en gebruikslasten. Door ook bijvoorbeeld de onderhoudslasten te betrekken bij het vraagstuk, zijn wij in staat om vanuit ‘Total Cost of Ownership’ de juiste financieringsvorm te vinden voor uw idee.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep