De Passerel

  • Opdrachtgever: De Woonmensen
  • Architect: JDWA

In opdracht van woningcorporatie De Woonmensen in Apeldoorn zijn 20 zorgappartementen gerealiseerd. Deze appartementen zijn specifiek voor De Passerel ontworpen. De Passerel biedt huisvesting aan cliënten met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Het project is ontworpen door Johan de Wachter Architecten (JDWA) en bestaat uit een boerderij opzet. Het hoofdgebouw met 12 appartementen verwijst naar een boerderij bestaande uit schuur en voorhuis. De vrijstaande 2 “schuren” bevatten elk 4 rijwoningen.

Bij de uitwerking van het plan is zorgvuldig invulling gegeven aan de specifieke eisen en wensen van de cliënten van De Passerel. Onder andere op het gebied van materialisatie, veiligheid en domotica.

Dit alles is gecombineerd met een technisch uitdagende en toonaangevende architectuur.

Contactpersoon

Uw contactpersoon voor dit project:
Ben ten Brinke

Ter Steege Bouw Vastgoed
Ontwikkelt

Gebieds- en projectontwikkeling is vaak een complexe materie. Er zijn veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen wensen en doelen. Projecten moeten een aanwinst zijn voor de stad of het dorp. Er moet maatschappelijk en politiek draagvlak zijn. Het te ontwikkelen gebied en de gebouwen moeten aantrekkelijk genoeg zijn voor de nieuwe “bewoners”. En last but not least moet het project op korte en op lange termijn natuurlijk rendabel zijn.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep