Profiel

Totaalaanbieder

Ter Steege Bouw Vastgoed is een totaalaanbieder die haar opdrachtgevers van dienst kan zijn van initiatief tot ontwikkeling, financiering, realisatie, beheer en onderhoud. Door onze integrale kennis zijn we in staat om van begin tot eind mee te denken met het vraagstuk van de opdrachtgever. Wil een opdrachtgever op onderdelen gebruik maken van onze expertise, dan kan dat uiteraard ook. Onze organisatie is de gezamenlijke kracht van onze vier regionale bedrijven in Apeldoorn, Hardenberg, Rijssen en Tiel. Vanuit deze bedrijven werken we in Noord-, Oost- en Midden-Nederland samen van idee tot ideaal 

Lokale betrokkenheid

Vanuit hun regionale positie werken de bedrijven van Ter Steege Bouw Vastgoed zelfstandig voor hun eigen opdrachtgevers. Daarbij kunnen ze gebruik maken van Ter Steege Bouw Vastgoed voor aanvullende deskundigheid, organiserend vermogen, mensen en kapitaal. Daarnaast kunnen de bedrijven rekenen op de oplossing- en klantgerichte dienstverlening van Ter Steege Materieel. Deze dienstverlening bestaat uit verhuur van bouwmaterieel en verhuur van het wagenpark voor de gehele groep. Bovendien adviseren zij in duurzame en optimale bouwplaatsinrichtingen.

De bedrijven zijn sterk betrokken bij de lokale gemeenschap. Veel van onze medewerkers zijn actief in het plaatselijke verenigingsleven. We sponsoren goede doelen en ondersteunen sportverenigingen en culturele en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast voelen we ons ook sociaal-economisch verantwoordelijk en betrekken we diensten en goederen zoveel mogelijk van lokale partijen.

Gecertificeerde kwaliteit

De bedrijven van Ter Steege Bouw Vastgoed dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteitsprincipes worden structureel door ons nageleefd en getoetst.
Kwaliteit is niet afhankelijk van een certificaat, maar vooral van mentaliteit. De medewerkers van onze bedrijven zijn hiervan doordrongen en dragen dit uit in hun werkhouding. Dit heeft geleid tot certificeringen voor ISO 9001 en ISO 14001.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn we ons zeer bewust van onze rol in de maatschappij. Eind 2013 is Ter Steege Bouw Vastgoed als één van de eerste bouwbedrijven in de regio gecertificeerd voor de MVO prestatieladder, trede 3. Het certificaat bevestigt wat we intrinsiek gewend zijn te doen: dagelijks aandacht hebben voor mens, milieu en resultaat.

Ter Steege als opleider

Binnen Ter Steege Bouw Vastgoed zijn er volop mogelijkheden voor talentontwikkeling en zelfontplooiing. Dat stimuleren we ook. Voor ons is leren meer dan alleen het opdoen van kennis en vaardigheden. Een leerling (of lerende medewerker) maakt zich ook de Kernwaarden van Ter Steege Groep eigen. Dit vertaalt zich naar de houding, gedrag, uitstraling en betrokkenheid van onze medewerkers.

Leerlingen opleiden in de praktijk is een noodzaak voor de bouw- en vastgoedbranche. Ter Steege Bouw Vastgoed geeft hier al jarenlang inhoud aan door leerlingbouwplaatsen en stageplekken in te richten. Speciaal voor afgestudeerde HBO’ers biedt Ter Steege het TopS traineeship om via een gestructureerd opleidingstraject kennis en ervaring op te doen in zowel de vastgoedontwikkeling als de uitvoerende bouw. Daarnaast draagt Ter Steege Bouw Vastgoed bij aan de kwaliteit van het HBO-onderwijs via een convenant met de Saxion Hogeschool. Zo verzorgen we bijvoorbeeld Masterclasses voor de HBO-bouwopleidingen.

Meer dan 100 jaar Ter Steege

Ter Steege Bouw Vastgoed is onderdeel van Ter Steege Groep. Ter Steege Groep heeft als familiebedrijf een historie van meer dan 100 jaar en is ook actief in Handel en Industrie. Met elkaar vormen we een solide en financieel stabiele organisatie. Ter Steege wil een betrouwbare partner zijn die handelt vanuit respect voor mens en omgeving. Met ruim 600 medewerkers en een omzet van circa 150 miljoen is Ter Steege een belangrijke speler in haar markten.

Het Fundament

Ons gedachtegoed is vastgelegd in ‘Het Fundament van Ter Steege Groep’. Het Fundament is zowel onze toetssteen als onze leidraad. Het stuurt onze manier van samenwerken met onze stakeholders en bepaalt hoe we invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het ‘hart’ van het Fundament wordt gevormd door onze drie kernwaarden en hun betekenis voor onze organisatie: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam.

Onze expertise

 • Renovatie woningen
  Bekijk
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
  Bekijk
 • RGVO
  Bekijk
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
  Bekijk
 • Duurzaam bouwen
  Bekijk
 • Industrieel erfgoed
  Bekijk

Ter Steege Bouw Vastgoed
Financiert

Financiering is één van de belangrijkste aspecten voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Het is telkens weer een uitdaging om een passende financiering te vinden voor het te realiseren plan. Gelukkig wordt er steeds vaker verder gekeken dan enkele en alleen de financieringslasten van een object. De focus ligt meer en meer op woon- en gebruikslasten. Door ook bijvoorbeeld de onderhoudslasten te betrekken bij het vraagstuk, zijn wij in staat om vanuit ‘Total Cost of Ownership’ de juiste financieringsvorm te vinden voor uw idee.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep