Op naar een CO2-neutraal sociaal huurwoningenbestand

Om aan de doelstelling te voldoen om in 2050 de gebouwde omgeving CO2-neutraal te hebben wordt door Twentse corporaties, bedrijven en instellingen innovatieve oplossingen gezocht die bijdragen aan de route naar dit doel. In zogenoemde MDO-labs (oftewel proeftuinen waarin ruimte is voor experimenten) wordt onder leiding van Stichting Pioneering aan de hand van concrete projecten gezocht naar de Meest Duurzame Oplossingen (MDO) om de circa 80.000 huurwoningen van de Twentse corporaties in de komende 33 jaar naar energieneutraal te brengen.

Ter Steege Bouw Vastgoed is na een uitgebreide voorselectie in 2 van de 5 MDO-labs geselecteerd. Het gaat om een pilot om 86 woningen naar NOM te brengen en een pilot om voor de ‘jaren-70 huurwoning’ de meest duurzame oplossing te bedenken.

Uitgangspunten van de MDO-labs van Stichting Pioneering zijn:

  • Samenwerking tussen corporaties en bedrijven (corporatie als launching customer en optimaal gebruik maken van kennis van bedrijven);
  • De bedrijfskundige leervurve (Prijsreductie en opschaling);
  • De principes van Trias Energetica en BENG (eerst energievraag zoveel mogelijk reduceren en voorkomen dat huurders hoge toekomstige netwerkkosten krijgen).

In het MDO-lab ‘Renovatie naar NOM’ hebben vier corporaties: Mijande Wonen, Reggewoon, St. Joseph Almelo en Welbions 86 woningen geselecteerd die gerenoveerd moeten worden naar Nul op de Meter. Uit de zes Twentse bedrijven zijn Dura Vermeer en Ter Steege Bouw Vastgoed geselecteerd voor het bouwteam. Voor de bouwvak zijn van alle vier projecten haalbaarheidsstudies opgesteld welke momenteel ter goedkeuring bij de corporaties liggen. Uitgangspunt is om in het eerste kwartaal van volgend jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

In het MDO-lab ‘Jaren ‘70 grondgebonden’ werken drie corporaties: De Goede Woning, Reggewoon en Viverion samen met de marktpartijen Klein Poelhuis, Loohuis (Installatieadvies), Ter Steege Bouw vastgoed, Vastbouw en Wolters Vastgoed Onderhoud aan verschillende varianten om de Meest Duurzame Oplossing te vinden voor diverse typen woningen uit de jaren 70 het verduurzamen van dit specifieke type huurwoning. De eerste resultaten zijn begin juli gepresenteerd en goed ontvangen door de betrokken corporaties. Momenteel worden de verschillende scenario’s verder gefinetuned tot de voor de corporatie meest interessante scenario. Een kleine delegatie van de bedrijven die de voorstellen hebben uitgewerkt zullen dit toelichten aan het kernteam van de veertien Twentse Corporaties. Uitgangspunt is om in het eerste kwartaal van volgend jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden

Wij zijn er trots op dat we onze kennis en ervaring mogen inbrengen in deze MDO-labs en te kunnen bijdragen aan de enorme opgave die ons te wachten staat om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te krijgen.

Ter Steege Bouw Vastgoed
Ontwikkelt

Gebieds- en projectontwikkeling is vaak een complexe materie. Er zijn veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen wensen en doelen. Projecten moeten een aanwinst zijn voor de stad of het dorp. Er moet maatschappelijk en politiek draagvlak zijn. Het te ontwikkelen gebied en de gebouwen moeten aantrekkelijk genoeg zijn voor de nieuwe “bewoners”. En last but not least moet het project op korte en op lange termijn natuurlijk rendabel zijn.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep