Ondertekening contracten CPO Veenendaal Oost

Een uniek moment voor zowel opdrachtgevers als Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Op één avond zijn 14 koop-/ aannemingsovereenkomsten ondertekend. Hiermee gaven de leden van CPO-vereniging Veenendaal Oost (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opdracht aan Ter Steege voor de bouw van 14 rijwoningen in de nieuwe wijk Veenendaal-Oost, deelgebied de Veenderij, Eiland F.

Met de spreekwoordelijke ‘bloed, zweet en tranen’ is een unieke prestatie geleverd, want het komt zelden voor dat in amper 6 weken alle individuele opties inclusief de keuzes voor keuken, sanitair en tegelwerk zijn besproken en afgerond. Complimenten aan de ‘kopers’ , medewerkers van projectleverancier Witzand in Eibergen en niet te vergeten onze eigen collega’s in ontwikkeling en kopersbegeleiding.

De omgevingsvergunning zal zo snel mogelijk aangevraagd worden en zodra de gemeente de locatie bouwrijp heeft opgeleverd – naar verwachting begin 4e kwartaal 2017 – zal gestart worden met de bouw.

Wij bedanken al onze opdrachtgevers hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en in het bijzonder twee bijzonder ‘sterke’ dames, de bestuursleden Annelies en Gerda. Zonder hun tomeloze inzet was deze mijlpaal (nog lang) niet bereikt.

Kijk voor meer informatie over dit CPO-project op: www.cpo-vo.nl

 

 

Ter Steege Bouw Vastgoed
Ontwikkelt

Gebieds- en projectontwikkeling is vaak een complexe materie. Er zijn veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen wensen en doelen. Projecten moeten een aanwinst zijn voor de stad of het dorp. Er moet maatschappelijk en politiek draagvlak zijn. Het te ontwikkelen gebied en de gebouwen moeten aantrekkelijk genoeg zijn voor de nieuwe “bewoners”. En last but not least moet het project op korte en op lange termijn natuurlijk rendabel zijn.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep