Gijs Takkenkamp directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling

Door de aantrekkende economie ontwikkelt ook de vastgoedmarkt zich in positieve zin. Als gevolg hiervan ontstaat er verdere groei in de gebiedsontwikkelingsactiviteiten binnen Ter Steege Bouw Vastgoed.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat wij Gijs Takkenkamp per 1 augustus 2017 hebben benoemd tot directeur van Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de groei van de ontwikkelactiviteiten goed zal begeleiden en stimuleren. 

Onderdeel van deze verdere professionalisering is tevens de uitbreiding van het takenpakket van Erwin Tijhof (regiomanager). Hij zal per 1 augustus 2017, naast zijn inhoudelijke projectmatige taken, verantwoordelijk worden voor planning & control van de projecten van Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv.

Wij zijn van mening dat wij door deze stap onze gewaardeerde relaties nog beter van dienst kunnen zijn en geven op deze manier invulling aan de groei van onze organisatie.  Uiteraard wensen wij Gijs en Erwin veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv is één van de werkmaatschappijen binnen Ter Steege Bouw Vastgoed en is verantwoordelijk voor de risicodragende gebiedsontwikkelingen van Ter Steege. Vanuit Ter Steege Gebiedsontwikkeling acquireren en verwerven we locaties voor (her)ontwikkeling en ontwikkelen deze tot aansprekende nieuwe woon- en werklocaties. Deze gebiedsontwikkelingen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regionale Bouw Vastgoed bedrijven van Ter Steege

Ter Steege Bouw Vastgoed
Ontwikkelt

Gebieds- en projectontwikkeling is vaak een complexe materie. Er zijn veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen wensen en doelen. Projecten moeten een aanwinst zijn voor de stad of het dorp. Er moet maatschappelijk en politiek draagvlak zijn. Het te ontwikkelen gebied en de gebouwen moeten aantrekkelijk genoeg zijn voor de nieuwe “bewoners”. En last but not least moet het project op korte en op lange termijn natuurlijk rendabel zijn.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep