Disclaimer

Ter Steege Bouw Vastgoed besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Ter Steege Bouw Vastgoed niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Ter Steege Bouw Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Ter Steege Bouw Vastgoed niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Ter Steege Bouw Vastgoed geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Ter Steege Bouw Vastgoed via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Ter Steege Bouw Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ter Steege Bouw Vastgoed garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ter Steege Bouw Vastgoed
Financiert

Financiering is één van de belangrijkste aspecten voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Het is telkens weer een uitdaging om een passende financiering te vinden voor het te realiseren plan. Gelukkig wordt er steeds vaker verder gekeken dan enkele en alleen de financieringslasten van een object. De focus ligt meer en meer op woon- en gebruikslasten. Door ook bijvoorbeeld de onderhoudslasten te betrekken bij het vraagstuk, zijn wij in staat om vanuit ‘Total Cost of Ownership’ de juiste financieringsvorm te vinden voor uw idee.

Van idee tot ideaal
Ter Steege Bouw Vastgoed

Lees meer
Ter Stege Groep